Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 O tom, kdo vlastně byl autor, který sám sebe jmenuje jako Dalimil, vedou moderní historici mnohaleté spory. Jeho veršovaný text je nejstarší česky psanou kronikou a podává výklad českých dějin z perspektivy šlechtické zemské obce, kterou představuje jako zdravé jádro české společnosti.
10 )))
11 )))
12
13 Dalimil proslul svým vlastenectvím a útočností vůči cizincům, zvláště Němcům (//kdež uzřiechu Němcě jdúcě,/ jako na vlka vołáchu,/uši a nosy jim řězáchu//). Kronika reaguje na výrazné společenské změny související s vymřením vládnoucího rodu Přemyslovců a nástupem Jana Lucemburského na český trůn. V tomto období narůstal význam zahraniční šlechty i duchovenstva mnohdy s vazbou na královský dvůr. Kolonizace pohraničních oblastí i rozmach měst v posledních desetiletích znamenaly příliv německého obyvatelstva, zdomácnění nového práva i kultury. Dalimil kritizuje nové mravy a obává se rozchvácení českého bohatství. Jeho břitká kronika jednoduchého stylu dokázala oslovit širší vrstvy a byla velmi oblíbená. Známe její staroněmecké překlady, ale když v roce 2005 došlo k objevu tzv. pařížského zlomku, bohatě ilustrovaného rukopisu malého formátu, v němž byl rozpoznán latinský překlad Dalimilovy kroniky, vzbudilo to senzaci. Experti podle stylu výzdoby (objevují se tu např. středomořské rostliny) určili, že rukopis vznikl v severní Itálii a soudí se, že tam byl darován mladému Karlu IV. při jeho vojenském tažení.
14
15 = Exempláře =
16
17 * [[Hanušovy zlomky>>doc:.Hanušovy zlomky (TSO).WebHome]]
18 * [[Pelclův rukopis>>doc:.Pelclův rukopis (TSO).WebHome]]
19 * [[Františkánský rukopis>>doc:.Františkánský rukopis (TSO).WebHome]]
20 * [[Pinvičkův sborník (Dalimilova kronika)>>doc:.Pinvičkův sborník (Dalimilova kronika).WebHome]]
21 * [[Zlomek dokumentu s Dalimilovou kronikou>>doc:.Zlomek dokumentu s Dalimilovou kronikou (TSO).WebHome]]
22 * [[Pařížský zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky>>doc:.Kronika tak řečeného Dalimila - fragment latinského překladu.WebHome]]
23 * [[Český zlomek (Dalimilova kronika)>>doc:.[Kronika Trojánská - překlad díla Guidona de Columnis, Historia destructionis Troiae, Cestopis tzv\. Mandevilla v překladu Vavřince z Březové, Tristam a Yzalda, Tkadleček].WebHome]]
24
25 = =
26
27
28 (% class="wikigeneratedid" id="H5BKronikaTrojE1nskE1-p159ekladdEDlaGuidonadeColumnis2CHistoriadestructionisTroiae2CCestopistzv.Mandevillavp159ekladuVav159incezB159ezovE92CTristamaYzalda2CTkadle10Dek5D" %)
29
30 )))
31
32 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
33 (((
34 (% class="box" %)
35 (((
36 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XII_E_17____481A7Q1-cs/ID0006v/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
37
38 |=Jazyk|(((
39 staročesky
40 )))
41 |=Datace|před 1314
42 )))
43
44 (% class="box" %)
45 (((
46 **Obsah**
47
48 {{toc/}}
49 )))
50 )))
51 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta