Jeden ze svatojiřských breviářů obsahující tzv. Kunhutinu modlitbu (Vítaj, kráľu všemohúcí).

List 81bis, kde je modlitba zapsána, je vevázán do oficia svátku Očišťování P. Marie. Pochází z jiného, staršího rukopisu, odlišnému původu nasvědčuje jiná velikost zrcadla a úprava folia (na f. 81 bis verso 19 řádek v jednom sloupci, zatímco samotný breviář je psán ve dvou sloupcích, 25 řádek na stránce). Rukopisný zápis této tzv. Kunhutiny modlitby je zde starší než v breviáři abatyše Kunhuty a je jejím nejstarším, i když neúplným, záznamem. Písařem této písně byl patrně jeden z písařů, který od přelomu 13.-14. století prováděl revizi liturgických rukopisů užívaných v klášteře sv. Jiří. Tzv. Kunhutina modlitba, snad z konce 13. století, se druží k hojné latinské modlitební eucharistické literatuře, jež vyjadřuje úctu k hostii vystavované za mešního obřadu zrakům věřících, a je veršovanou modlitbou o svátosti oltářní. V latinských modlitbách se zračí někdy i myšlenka na brzké přijímání, a proto se jich také mohlo užívat jako modliteb před přijímáním. Zdá se, že se tak užívalo ve svatojiřském klášteře i této skladby.

 

image.jpg

Pramen

Breviarium

XII.F.9; Národní knihovna České republiky; Praha

Datace1300-1360
Manuscriptoriumhttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XII_F_9_____0VL7928-cs
DigitalizaceVISK 6 (AiP Beroun s.r.o.) Google

Obsah

 

Značky:
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta