Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 //Vítaj, král'u všemohúcí// či tzv. Kunhutina modlitba je duchovní text patřící do oblasti [[duchovní lyriky>>url:https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Duchovn%C3%AD_lyrika&action=edit&redlink=1]], jenž poprvé zpracoval [[náboženské>>url:https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD]] téma v [[češtině>>url:https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina]].
10 )))
11 )))
12
13 Kunhutinou modlitbou se nazývá z toho důvodu, že jeho zápis se nachází v breviáři určeném pro svatojiřskou abatyši Kunhutu (+1321), ale je pravděpodobně o něco starší. Je odrazem zavedení Slavnosti Těla a Krve Páně papežem Urbanem IV. roku 1264 a svým způsobem adaptací hymnu sv. Tomáše Akvinského //Lauda Sion salvatorem//, v němž je obsažena klasická podoba církevní nauky o přepodstatnění (transsubstanciaci). Kunhutina modltiba je tak dokladem toho, že české prostředí se od konce 13. století začíná vyrovnávat tzv. starší Evropě (západní) a zakládá tak tzv. mladší Evropu (střední).
14
15 = Související prameny =
16
17 * [[Miličovy modlitby>>doc:.Miličovy modlitby.WebHome]]
18 * [[Breviarium>>doc:.Breviarium.WebHome]]
19 )))
20
21 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
22 (((
23 (% class="box" %)
24 (((
25 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XVII_F_30___2RUB669-cs/ID0001R/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
26
27 |=Jazyk|česky
28 |=Datace|konec 13. – počátek 14. století
29 )))
30
31 (% class="box" %)
32 (((
33 **Obsah**
34
35 {{toc/}}
36 )))
37 )))
38 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta