Vítaj, král'u všemohúcí či tzv. Kunhutina modlitba je duchovní text patřící do oblasti duchovní lyriky, jenž poprvé zpracoval náboženské téma v češtině.

Kunhutinou modlitbou se nazývá z toho důvodu, že jeho zápis se nachází v breviáři určeném pro svatojiřskou abatyši Kunhutu (+1321), ale je pravděpodobně o něco starší. Je odrazem zavedení Slavnosti Těla  a Krve Páně papežem Urbanem IV. roku 1264 a svým způsobem adaptací hymnu sv. Tomáše Akvinského Lauda Sion salvatorem, v němž je obsažena klasická podoba církevní nauky o přepodstatnění (transsubstanciaci). Kunhutina modltiba je tak dokladem toho, že české prostředí se od konce 13. století začíná vyrovnávat tzv. starší Evropě (západní) a zakládá tak tzv. mladší Evropu (střední).

Související prameny

image.jpg

Jazykčesky
Datacekonec 13. – počátek 14. století
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta