Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Vrcholný představitel českého předhusitského bohosloví. Starším dějepisectvím byl nepřesně řazen mezi předchůdce Jana Husa.
10 )))
11 )))
12
13 Narodil se v jihočeském Janově u Mladé Vožice, léta 1373 až 1381 strávil na studiích v Paříži. Na tamější univerzitě, jež se těšila mezi tehdejšími evropskými vysokými školami zdaleka největší prestiži, nejprve dosáhl mistrovského titulu na fakultě svobodných umění a ve studiu následně pokračoval na teologické fakultě. Přestože toto studium už nedokončil, patřil bezesporu k nejvzdělanějším mužům v českých zemích konce 14. století. Po svém návratu z Paříže žil až do své smrti v Praze, kde se nadále věnoval studiu bible (je otázkou zda i jako posluchač pražské univerzity) a především se naplno ponořil do intenzivní spisovatelské činnosti.
14
15 Jejím výsledkem bylo monumentální dílo s názvem //Regulae Veteris et Novi testamenti// („Pravidla Starého a Nového zákona“). Jedná se o velmi rozsáhlý a složitě strukturovaný latinský spis, sestávající z pěti knih, ve kterém Matěj vyložil své názory na tehdejší společnost s katolickou církví v čele a na to, jak by měl každý opravdový křesťan vést svůj život. Přednostní důraz v tomto ohledu kladl na biblický text, který byl pro Matěje základem pro sestavení obecných zásad, platných pro všechny věřící. Prostředek mravní nápravy a duchovní posily pak viděl zejména v co nejčastějším přijímání svátosti oltářní. Ve své kritice stavu tehdejší církve, rozdělené od roku 1378 papežským schizmatem, byl Matěj z Janova velmi nesmlouvavý. Kvůli některým svým názorům, šířeným i prostřednictvím svých žáků a spolupracovníků, se proto dostal do ostrého střetu s nejvyššími představiteli katolické církve v Čechách, vedené pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Svými myšlenkami ovlivnil některé příslušníky první generace husitských myslitelů, v první řadě blízkého Husova spolupracovníka Jakoubka ze Stříbra, který byl zapáleným čtenářem Matějových //Regulí//.
16
17 = Související prameny =
18
19 * [[Regulae Veteris et Novi testamenti cum registris>>doc:.Regulae Veteris et Novi testamenti cum registris (TSO).WebHome]]
20 * [[Regulae Veteris et Novi testamenti, liber II, tractatus primus de hypocrisi et eius speciebus>>doc:.Regulae Veteris et Novi testamenti, liber II, tractatus primus de hypocrisi et eius speciebus (TSO).WebHome]]
21 * [[Tractatus de hypocrisi et eius speciebus (Regulae Veteris et Novi testamenti, liber secundus, tractatus primus)>>doc:.Tractatus de hypocrisi et eius speciebus (Regulae Veteris et Novi testamenti, liber secundus, tractatus primus) (TSO).WebHome]]
22 * [[Regulae Veteris et Novi Testamenti, liber IV – pars>>doc:.Regulae Veteris et Novi Testamenti, liber IV – pars.WebHome]]
23 * [[Super passionem Christi>>doc:.Super passionem Christi (TSO).WebHome]]
24
25 = Externí zdroje =
26
27 [[Vlastimil Kybal: Matěj z Janova - jeho život, spisy a učení>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000782741&local_base=CNB ]]
28
29 [[Ondřej M. Petrů: Matěj z Janova o častém svatém přijímání>>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=19&bookid=1136]]
30
31 [[Milan Machovec – Jana Nechutová: Mladá Vožice k poctě mistra Matěje z Janova (†1393)>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000887832&local_base=CNB]]
32
33 [[Miroslav Kaňák – Rudolf Schenk: Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona (Regulae Veteris et Novi Testamenti)>>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=21&bookid=985]]
34
35 Matěj z Janova: Regulae Veteris et Novi testamenti
36
37 * [[Díl I. >>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=19&bookid=828&page=30]]
38 * [[Díl II. >>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=19&bookid=829&page=25]]
39 * [[Díl III. >>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=19&bookid=856&page=35]]
40 * [[Díl IV. >>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=19&bookid=830&page=33]]
41 * [[Díl V. >>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=19&bookid=831&page=33]]
42 * [[Díl VI. >>http://ostdok.de/id/BV009263060/ft/bsb00044534?page=55&c=solrSearchOstdok]]
43 )))
44
45 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
46 (((
47 (% class="box" %)
48 (((
49 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NMP___XIII_E_13___43K45B4-cs/ID0003r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
50
51 |=(((
52
53 )))|(((
54 dějepis, český jazyk
55 )))
56 |=(((
57
58 )))|(((
59 dějepis, literatura
60 )))
61 )))
62
63 (% class="box" %)
64 (((
65 **Obsah**
66
67 {{toc/}}
68 )))
69 )))
70 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta