Jeden z nejstarších známých exemplářů Milíčovy postily, obsahující však pouze nedělní kázání.

Zapsal jej v Praze jakýsi Konrád z Hombergu. Své dílo zde dokončil v pondělí 19. listopadu roku 1375, jak nám o tom v rukopise sám zanechal zprávu na konci Milíčovy postily (v tzv. kolofonu). Kodex se v 15. století stal majetkem kláštera kartuziánů v německém Erfurtu, kde se nacházel přinejmenším ještě i během dvou následujících století, což dosvědčuje hned šest vlastnických poznámek tohoto kláštera nacházejících se napříč celým rukopisem.

Externí zdroje

image.jpg

Pramen

Gratiae Dei

XV D 7; Knihovna Národního muzea v Praze; Praha

Datace1375
Manuscriptoriumhttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NMP___XV_D_7______3EVJIBF-cs
DigitalizaceVISK 6 (AiP Beroun s.r.o.)

 

    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta