Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Jan Hus (cca 1370 – 1415) byl předním činitelem českého reformního hnutí, jež po něm již ve své době získalo jméno. Zprvu se chtěl věnovat tehdejší běžné kariéře univerzitního mistra, ve které by byl zapadl jako jeden mezi mnohými, avšak na prahu středního věku došlo u něho k prozření a stal se kazatelem hlásajícím a prosazujícím //žitou víru// všech údů církve, nejenom kleriků, ale také laiků.
10 )))
11 )))
12
13 Jako člen univerzitní obce dosáhl hodnosti mistra svobodných umění a stal se řádným učitelem artistické fakulty (//magister actu regens//), hodnosti doktora teologie se mu však dosáhnout nepodařilo vzhledem ke sporům s církevní vrchností, kterým následovaly procesy před diecezálním a kuriálním soudem a posléze ztížená klatba, s níž souvisel interdikt na všechna místa, na kterých pobýval. Proto opustil Prahu a odebral se na venkov. Nakonec se odebral do Kostnice, kde zasedal koncil, a byl upálen (od císaře Zikmunda dostal glejt dovolující mu volnou cestu na místo zasedání koncilu, nikoli ochranu před koncilním soudem). Husův proces vedený podle kanonického práva nebyl ovšem procesně korektní, a tak papež Jan Pavel II. Nedávno uznal, že Hus byl upálen nespravedlivě a že byl zbožným člověkem usilujícím o svatý život.
14
15 Jeho díla související s výukou na univerzitě mají spíše jen podružný význam jako doklad tehdy obvyklých myšlenek a myšlenkových postupů, nevybočují žádným novátorským pohledem. Naopak obrovský význam mají jeho spisy a vůbec činnost obracející se k veřejnosti. Polemiky s univerzitními mistry a doktory související s jeho představou církve a zbožnosti jsou psány latinsky, spisy oslovující širokou veřejnost ovšem česky. Jeho cílem byla obnova zbožného a mravního života církve ve smyslu sdružení věřících, nikoli tedy pouze ve smyslu světské instituce a organizace, neměl žádné ambice měnit věrouku, třebaže některé jeho názory v tomto ohledu se mohou jevit povážlivé (důraz na pojetí pravdy jako přesvědčení a snad hodnoty, nikoli jako shody se skutečností). Husův život a jeho působení jsou střetem o to, co je a jak má vypadat lidská svoboda.
16
17 = Související prameny =
18
19 * [[Tractatus de ecclesia>>doc:.Tractatus de ecclesia (TSO).WebHome]]
20 * [[Tractatus de ecclesia cum notis marginalibus>>doc:.Tractatus de ecclesia cum notis marginalibus (TSO).WebHome]]
21 * [[Sermones quadragesimales>>doc:.Sermones quadragesimales (TSO).WebHome]]
22 * [[Textus varii - De vitiis, Devět kusóv zlatých>>doc:.Textus varii - De vitiis, Devět kusóv zlatých (TSO).WebHome]]
23 * [[Sermones de sanctis>>doc:.Sermones de sanctis (TSO).WebHome]]
24 * [[Sermones de sanctis cum nonnullis glossis bohemicis, Tractatus de sex erroribus>>doc:.Sermones de sanctis cum nonnullis glossis bohemicis, Tractatus de sex erroribus (TSO).WebHome]]
25 * [[Sermo super Dixit Martha ad Ihesum, De matrimonio (B), De matrimonio (A)>>doc:.Sermo super Dixit Martha ad Ihesum, De matrimonio (B), De matrimonio (A) (TSO).WebHome]]
26 * [[Disputationis de quolibet de anno 1411 manuale>>doc:.Disputationis de quolibet de anno 1411 manuale (TSO).WebHome]]
27 * [[Leccionarium bipartitum, pars hiemalis>>doc:.Leccionarium bipartitum, pars hiemalis (TSO).WebHome]]
28 * [[Lectionarium bipartitum, pars aestivalis>>doc:.Lectionarium bipartitum, pars aestivalis (TSO).WebHome]]
29 * [[Sermones adventuales>>doc:.Sermones adventuales (TSO).WebHome]]
30 * D[[efensio libri de trinitate Johannis Wyclif>>doc:.Defensio libri de trinitate Johannis Wyclif (TSO).WebHome]]
31 * [[Husovský sborník Zikmunda z Domažlic, zv. Hořčičkův – Postila nebo Vyloženie čtení nedělních, Dcerka, O šesti bludiech>>doc:.Husovský sborník Zikmunda z Domažlic, zv\. Hořčičkův – Postila nebo Vyloženie čtení nedělních, Dcerka, O šesti bludiech (TSO).WebHome]]
32 * [[Contra Stanislaum de Znojma, Contra octo doctores>>doc:.Contra Stanislaum de Znojma, Contra octo doctores (TSO).WebHome]]
33 * [[List o odúmrti, Devět kusóv zlatých, Krátký výklad Páteře, Páteř zlých lidí, Expositio Decalogi, Epistola de indulgentiis>>doc:.List o odúmrti, Devět kusóv zlatých, Krátký výklad Páteře, Páteř zlých lidí, Expositio Decalogi, Epistola de indulgentiis (TSO).WebHome]]
34 * [[Auctoritates in capella Bethlehem in pariete scriptae>>doc:.Auctoritates in capella Bethlehem in pariete scriptae (TSO).WebHome]]
35 * [[Sermones de tempore et de sanctis per circulum anni (Sermones in Bethlehem)>>doc:.Sermones de tempore et de sanctis per circulum anni (Sermones in Bethlehem) (TSO).WebHome]]
36
37 = Externí zdroje =
38
39 [[Zdeněk Uhlíř: Jan Hus - problém přijmout svobodu>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002685157&local_base=CNB]]
40
41 [[František Šmahel: Jan Hus - život a dílo>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002465110&local_base=CNB ]]
42
43 [[Pavel Soukup: Jan Hus - život a smrt kazatele>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002701690&local_base=CNB]]
44
45 [[Anna Hogenová: Jan Hus - pravda - fenomenologie>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002167189&local_base=CNB]]
46
47 [[Božena Kopičková - Anežka Vidmanová: Listy na Husovu obranu - konec jedné legendy?>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000767388&local_base=CNB ]]
48
49
50 )))
51
52 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
53 (((
54 (% class="box" %)
55 (((
56 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__X_E_24______249S14B-cs/ID0001r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
57
58 |=(((
59
60 )))|(((
61 dějepis, český jazyk
62 )))
63 |=(((
64
65 )))|(((
66 dějepis, literatura
67 )))
68 )))
69
70 (% class="box" %)
71 (((
72 **Obsah**
73
74 {{toc/}}
75 )))
76 )))
77 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta