Manuálník aneb Jádro celé Biblí svatéobsáhlý biblický výtah vytištěný r. 1659 v Amsterodamu, zdánlivě poněkud vybočuje ze složité struktury Komenského prací uskutečněných i plánovaných.

Důvodem je striktní zachování biblického textu, které nutně omezilo Komenského autorský vklad (s výjimkou dvou aktuálně zaměřených předmluv) a odsunulo Manuálník stranou, za koncepčně originálnější a samostatnější jeho práce; nelze však pominout význam Manuálníku pro praktický, každodenní život jeho čtenářů - tento účel biblický výtah uspokojivě plnil i dlouho po autorově smrti. Jeho nejvýznamnější předlohou byla Bible kralická v 1. a 3. vydání.

K sepsání Manuálníku vedly Komenského především důvody praktické: potřeba dát osudem postiženým nekatolíkům do rukou aspoň výtah, neboť k vytištění úplného textu bible nezbýval v rychlém spádu událostí čas, navíc zmenšená podoba bible byla snadněji rozesílatelná i čtenářsky zvládnutelná a konečně umožnila i snadnější pochopení textu i čtenářům nepříliš zkušeným.

 

 

    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta