Kniha Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury.

Komenský dokončil první verzi rukopisu v roce 1623, ale opakovaně se ke knize vracel a doplňoval ji. Za pobytu v polském Lešně připsal kapitoly 28–35 (dění v paláci Moudrosti) a několik dalších odstavců. Tyto pasáže se objevily v prvním vydání knihy, k němuž došlo roku 1631, pravděpodobně v saské Pirně. Pro druhé vydání z roku 1663 autor rozšířil 9. kapitolu o líčení plavby na moři, inspirované jeho cestou do Anglie. V díle lze najít i další motivy z Komenského života.

Komenským revidovaný rukopis Labyrintu z roku 1623 (dedikovaný Karlovi staršímu ze Žerotína, moravskému zemskému hejtmanovi) byl dlouho uložen v Polsku a roku 1957 byl vyměněn za rukopis Mikuláše Koperníka Šest knih o obězích sfér nebeských, ve kterém formuloval svou heliocentrickou teorii.

Komenský používá vytříbený a bohatý básnický jazyk, pracuje se zvukomalbou a synonymy. Jeho krásu je velmi obtížné zachovat v překladu nebo v úpravě do moderní češtiny.

Obsah

 

    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta