Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Jan Amos Komenský (28.3. 1592 – 15.11. 1670) byl univerzálním vzdělancem, pansofistou, známým svou snahou o průlomové způsoby ve vzdělávání dětí.
10 )))
11 )))
12
13 = Související prameny =
14
15 * [[Labyrint světa a lusthauz srdce>>doc:.Labyrint světa a lusthauz srdce.WebHome]]
16 * [[Manuálník>>doc:.Manuálník.WebHome]]
17 )))
18
19 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
20 (((
21 (% class="box" %)
22 (((
23 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/KNM___-NMP___V_H_50______0TCNA87-cs/id_0007/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
24
25 |=(((
26
27 )))|(((
28 dějepis, český jazyk
29 )))
30 |=(((
31
32 )))|(((
33 dějepis, literatura
34 )))
35 )))
36
37 (% class="box" %)
38 (((
39 **Obsah**
40
41 {{toc/}}
42 )))
43 )))
44 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta