Rukopis z osmdesátých let 14. století, jeden z nejvýznamnějších pramenů české středověké lyriky.

Autorem některých modliteb je Milič z Kroměříže. Modlitby jsou určeny zbožným laikům a jsou dokladem zniterňování náboženského života, ke kterému v českých zemích docházelo od poloviny 14. století. Mezi nimi je i tzv. Kunhutina modlitba (Ostrovská píseň) Vítaj, kráľu všemohúcí.

Externí zdroje

image.jpg

Pramen

Název dokumentu (s odkazem do prohlížítka)

identifikace (Repository ; settlement ; country ; signatura)

Datacedatum
Manuscriptoriumhttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XVII_F_30___2RUB669-cs
DigitalizaceVISK 6 (AiP Beroun s.r.o.) Google

 

    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta