Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Pozdní středověk a raný novověk (14. – 16. století) byl dobou měnících se životních postojů a způsobů myšlení. Nebyl to jen přesun zájmu od metafyzických entit a dogmatických symbolů k fenoménům reálného světa, ale také individualizace, subjektivizace a personalizace prožívání, cítění, myšlení a jednání. Výrazem toho jsou modlitební knížky jejichž užívání pozvolna klesalo od lidí vyšších sociokukulturních úrovnéí k nižším.
10 )))
11 )))
12
13 Modlitba není žádné magické zaříkání nebo prosba o cosi ve smyslu něco za něco (//do ut des//), nýbrž pokus o rozmluvu s bohem. Modlící se člověk se ovšem vztahuje k bohu nejenom sám, ale také mezi ostatními lidmi a spolu s nimi v rámci mystického těla církve (putující tady a teď i vítězné na věčnosti). Modlitba mé tedy jednu stránku čirého, subjektivního výronu duše k bohu a druhou stránku zjevné, navenek viditelné a slyšitelné formy. Modlitby se tudíž zvnějšňují typově podle okolností (za někoho či za něco) nebo heortologicky podle událostí (k jednotlivým svátkům církevního kalendáře). A tak je lze vyjmout z nitra člověka a zaznamenat do vnější paměti knih.
14
15 Modlitební knížky pozdního středověku a raného novověku pak vykazují jednak obecné rysy dobové módy jednotlivých svátků či světců, jednak zvláštní rysy svých pořizovatelů a uživatelů. Toto se projevuje v jejich písařském provedení a výtvarné výzdobě (formě), ono v jejich složení (obsahu). V důsledku toho je menší jejich historicko-faktografický význam (//quis//, //quid//, //quando//, //ubi//, //cur//, //quem ad modum//, //quibus adminiculis//) než význam v rámci dějin idejí či dějin mentalit.
16
17 = Související prameny =
18
19 * [[Modlitby>>doc:.Modlitby (TSO).WebHome]]  
20 ** Hodinky a modlitby (Horae et orationes)
21 * [[Sborník převážně českých textů>>doc:.Sborník převážně českých textů (TSO).WebHome]]
22 * [[Oficium za zemřelé, modlitby, životy svatých>>doc:.Oficium za zemřelé, modlitby, životy svatých (TSO).WebHome]]
23 * [[Modlitební kniha z utrakvistického prostředí>>doc:.Modlitební kniha z utrakvistického prostředí (TSO).WebHome]]
24 * [[Modlitby>>doc:.Modlitby (Různé české modlitby - TSO).WebHome]]
25 * [[Modlitby; Rozjímání; Oficium o umučení Páně; Legenda o deseti tisících rytířů>>doc:.Modlitby; Rozjímání; Oficium o umučení Páně; Legenda o deseti tisících rytířů (TSO).WebHome]]
26 * [[Hodinky, traktáty, modlitby>>doc:.Hodinky, traktáty, modlitby (TSO).WebHome]]
27 * [[Modlitební kniha Jana z Rožmberka>>doc:.Modlitební kniha Jana z Rožmberka (TSO).WebHome]]
28 * [[Modlitby>>doc:.Modlitby (Různé české modlitby 2 - TSO).WebHome]]
29 * [[Sborník husitských modliteb>>doc:.Sborník husitských modliteb (TSO).WebHome]]
30 * [[Hodinky, modlitby>>doc:.Hodinky, modlitby (TSO).WebHome]]
31 * [[Modlitby zejména pro osobu ženskou>>doc:.Modlitby zejména pro osobu ženskou (TSO).WebHome]]
32 * [[Traktáty a modlitby>>doc:.Traktáty a modlitby (TSO).WebHome]]
33 * [[Písně a modlitby>>doc:.Písně a modlitby (TSO).WebHome]]
34 * [[Mariánské hodinky>>doc:.Mariánské hodinky 1 (TSO).WebHome]]
35 ** Mariánské hodinky latinské
36 * [[Mariánské hodinky>>doc:.Mariánské hodinky 2 (TSO).WebHome]]
37 * [[Mariánské hodinky české, modlitby>>doc:.Mariánské hodinky české, modlitby (TSO).WebHome]]
38 * [[Mariánské hodinky české – fragment>>doc:.Mariánské hodinky české – fragment (TSO).WebHome]]
39 * [[Milíčovy modlitby>>doc:Tematické okruhy.Texty k dějinám české literatury.Tzv\. Kunhutina modlitba.Miličovy modlitby.WebHome]]
40 )))
41
42 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
43 (((
44 (% class="box" %)
45 (((
46 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XVII_J_8____3DVAVFC-cs/ID0055r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
47
48 |=(((
49
50 )))|(((
51 dějepis, český jazyk
52 )))
53 |=(((
54
55 )))|(((
56 dějepis, literatura
57 )))
58 )))
59
60 (% class="box" %)
61 (((
62 **Obsah**
63
64 {{toc/}}
65 )))
66 )))
67 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta