Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 //Hospodine, pomiluj ny// je nejstarší (dochovaná či známá) česká píseň z doby první vlny kulturního rozvoje po založení pražského biskupství. Tento časný vznik je důvodem, proč středověká tradice připisovala její autorství sv. Vojtěch, který byl v letech 982 – 995 druhým pražským biskupem. Zpěv písně „Hospodine, pomiluj ny“ byl jakýmsi prvním nesmělým pokusem o aktivní účast laiků na latinské bohoslužbě. Později zpěv této písně doprovázel různé slavnostní veřejné akce anebo kolokvia českých předáků, kde se formoval zárodek alodiální šlechty a jejího sdružování.
10 )))
11 )))
12
13 Báseň byla digitalizována v několika rukopisech, v některých i včetně notového záznamu.
14
15 = Související prameny =
16
17 * [[Milíčovy modlitby>>doc:.Miličovy modlitby.WebHome]]
18 * [[Varii tractatus et canticum "Hospodine pomyluj ny">>doc:.Varii tractatus et canticum "Hospodine pomyluj ny".WebHome]]
19 )))
20
21 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
22 (((
23 (% class="box" %)
24 (((
25 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XVII_F_30___2RUB669-cs/ID0001R/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
26
27 |=(((
28
29 )))|(((
30 dějepis, český jazyk
31 )))
32 |=(((
33
34 )))|(((
35 dějepis, literatura
36 )))
37 )))
38
39 (% class="box" %)
40 (((
41 **Obsah**
42
43 {{toc/}}
44 )))
45 )))
46 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta