Hospodine, pomiluj ny je nejstarší (dochovaná či známá) česká píseň z doby první vlny kulturního rozvoje po založení pražského biskupství. Tento časný vznik je důvodem, proč středověká tradice připisovala její autorství sv. Vojtěch, který byl v letech 982 – 995 druhým pražským biskupem. Zpěv písně „Hospodine, pomiluj ny“ byl jakýmsi prvním nesmělým pokusem o aktivní účast laiků na latinské bohoslužbě. Později zpěv této písně doprovázel různé slavnostní veřejné akce anebo kolokvia českých předáků, kde se formoval zárodek alodiální šlechty a jejího sdružování.

Báseň byla digitalizována v několika rukopisech, v některých i včetně notového záznamu.

Související prameny

image.jpg

dějepis, český jazyk

dějepis, literatura

Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta