Hide last authors
AdminB 1.1 1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
Zdeněk Uhlíř 2.2 9 Dvorská poezie jak lyrická, tak epická kvetla na dvoře posledních Přemyslovců nejprve v rouše německém, poté teprve českém.
AdminB 1.1 10 )))
11 )))
12
Zdeněk Uhlíř 2.2 13 České texty jsou překlady či lépe adaptace děl německých, která ovšem leckdy představují adaptace děl francouzských či keltských. Dokonce i texty tematicky české jako //Štilfríd// a //Bruncvík// mají německou inspiraci. Ukazuje se na tom univerzální evropský charakter české středověké kultury, v němž zvláštní jazykový charakter kultury nestál v opozici proti obecné civilizaci, jak to přinesly pozdější časy.
14
15 Některé látky jsou antické jako //Alexandreida//, //Apollón Tyrský// či //Kronika trojánská//, jiné jsou hrdinské, rytířské jako //Jetřich Berúnský// či //Vévoda Arnošt//, další milostné, dvorské jako //Tandariáš a Floribela//, //Valter a Griselda// nebo //Tristram a Izalda// a konečně také kvazihistorické jako //Štilfríd// a //Bruncvík//.
16
AdminB 2.1 17 = Související prameny =
18
19 * [[Sborník hraběte Baworowského>>doc:.Sborník hraběte Baworowského.WebHome]]
Tomáš Klimek 5.4 20 * [[Pinvičkův sborník>>doc:Tematické okruhy.Histografické prameny.Staré letopisy české.Pinvičkův sborník.WebHome]]
Zdeněk Uhlíř 4.1 21
22 = Externi zdroje =
23
Zdeněk Uhlíř 5.1 24 [[Rytířské srdce majíce>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008301&local_base=CNB]]
AdminB 1.1 25 )))
26
27 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
28 (((
29 (% class="box" %)
30 (((
Tomáš Klimek 5.2 31 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NMP___II_F_8______26JXMYD-cs/ID0001r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
AdminB 1.1 32
33 |=(((
34
35 )))|(((
36 dějepis, český jazyk
37 )))
38 |=(((
39
40 )))|(((
41 dějepis, literatura
42 )))
43 )))
44
45 (% class="box" %)
46 (((
Olga Admin 3.3 47 **Obsah**
AdminB 1.1 48
49 {{toc/}}
50 )))
51 )))
52 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta