Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Dvorská poezie jak lyrická, tak epická kvetla na dvoře posledních Přemyslovců nejprve v rouše německém, poté teprve českém.
10 )))
11 )))
12
13 České texty jsou překlady či lépe adaptace děl německých, která ovšem leckdy představují adaptace děl francouzských či keltských. Dokonce i texty tematicky české jako //Štilfríd// a //Bruncvík// mají německou inspiraci. Ukazuje se na tom univerzální evropský charakter české středověké kultury, v němž zvláštní jazykový charakter kultury nestál v opozici proti obecné civilizaci, jak to přinesly pozdější časy.
14
15 Některé látky jsou antické jako //Alexandreida//, //Apollón Tyrský// či //Kronika trojánská//, jiné jsou hrdinské, rytířské jako //Jetřich Berúnský// či //Vévoda Arnošt//, další milostné, dvorské jako //Tandariáš a Floribela//, //Valter a Griselda// nebo //Tristram a Izalda// a konečně také kvazihistorické jako //Štilfríd// a //Bruncvík//.
16
17 = Související prameny =
18
19 * [[Sborník hraběte Baworowského>>doc:.Sborník hraběte Baworowského.WebHome]]
20 * [[Pinvičkův sborník>>doc:Tematické okruhy.Histografické prameny.Staré letopisy české.Pinvičkův sborník.WebHome]]
21
22 = Externi zdroje =
23
24 [[Rytířské srdce majíce>>https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008301&local_base=CNB]]
25 )))
26
27 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
28 (((
29 (% class="box" %)
30 (((
31 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NMP___II_F_8______26JXMYD-cs/ID0001r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
32
33 |=(((
34
35 )))|(((
36 dějepis, český jazyk
37 )))
38 |=(((
39
40 )))|(((
41 dějepis, literatura
42 )))
43 )))
44
45 (% class="box" %)
46 (((
47 **Obsah**
48
49 {{toc/}}
50 )))
51 )))
52 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta