Rukopis vznikl kolem poloviny 15. století.

Na počátku obsahuje výňatky z Pasionálu (staročeské adaptace Zlaté legendy Jakuba z Voragine) a pasáže ze staročeského Života Krista Pána; česká znění obou těchto děl vznikla kolem poloviny nebo krátce po polovině 14. století a pocházejí z pera jednoho autora, neznámého dominikána. Následuje řada krátkých morálně naučných a meditativních textů, v závěru jsou potom zapsány Rada otce synovi a Nová rada Smila Flašky z Pardubic a satirický Svár vody s vínem. Kromě textů je rukopis zajímavý i svými iluminacemi, které znázorňují jak události z Kristova života, tak v Nové radě řadu vyobrazení zvířat.

 

image.jpg

Pramen

Sborník opatovický

II.F.9; Knihovna Národního muzea v Praze; Praha

Datacekolem 1450
Manuscriptoriumhttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NMP___II_F_9______06RF9FB-cs
DigitalizaceVISK 6 (AiP Beroun s.r.o.)

Obsah

 

Značky:
Vytvořeno AdminB 2020/04/27 15:02
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta