Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Středověké české naučné veršované skladby mívají podobu skladeb sapienciálních či gnómických. Byly to soubory stručných průpovídek poučného a zejména mravoučného zaměření, které podobně jako přísloví byly oblíbené od antiky až do 19. století.
10 )))
11 )))
12
13 = Související prameny =
14
15 * [[Katonova dvojverší latinsky (Pseudo-Marcus Porcius Cato)>>doc:.Katonova dvojverší latinsky (Pseudo-Marcus Porcius Cato) (TSO).WebHome]]
16 * [[Katonova dvojverší česky>>doc:.Katonova dvojverší česky (TSO).WebHome]]
17 * [[Sborník opatovický>>doc:.Sborník opatovický (TSO).WebHome]]
18 )))
19
20 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
21 (((
22 (% class="box" %)
23 (((
24 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XVII_F_50___3HXJEEF-cs/ID0001r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
25
26 |=(((
27
28 )))|(((
29 dějepis, český jazyk
30 )))
31 |=(((
32
33 )))|(((
34 dějepis, literatura
35 )))
36 )))
37
38 (% class="box" %)
39 (((
40 **Obsah**
41
42 {{toc/}}
43 )))
44 )))
45 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta