Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Kunhuta jako jejich objednavatelka či lépe zadavatelka v nich zanechala stopu, která svědčí o jejích individualizujících – když už ne přímo individuálních – představách.
10 )))
11 )))
12
13 Kunhuta se v //Modlitbách// hlásí ke svým //parentes//, příbuzným, předkům, vyjadřuje se tím výslovně a jasně ke své vlastní přemyslovské dynastii, ke svému otci králi a svému bratru králi. Jestliže v týchž //Modlitbách// prosí za ochranu //a inimicis visibilibus atque invisibilibus//, před nepřáteli viditelnými i neviditelnými, míní těmi druhými takové démony, které nelze spatřit, a nejsou to tudíž žádní //revenanti//, jimž se říká také strašidla, ale spíše //angeli tenebrarum//, co přicházejí nikoli zvnějšku, nýbrž zevnitř, z mysli člověka jako //daemonia meridiana// starých pouštních Otců. //Inimici invisibiles// jsou její vlastní nepřátelé-démoni, nikoho jiného, jsou subjektivní, nikoli intersubjektivní a vůbec už ne objektivní. Abatyše Kunhuta tak sama za sebe poznává a uznává, že je nejenom držitelkou role, která by ji identifikovala (pak //parentes// a //inimici visibiles//), ale že má svou vlastní individualizovanou mysl, která se od její identifikační role odlišuje, je něco jiného (tak //inimici invisibiles//). Neprofiluje se, a tedy se neuvědomuje pouze jako jednotlivá členka skupiny-dynastie, ale i samostatně.
14
15 = Externí zdroje =
16
17
18 )))
19
20 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
21 (((
22 (% class="box" %)
23 (((
24 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XII_D_12____112AX4B-cs/ID0001V/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/ID0001V?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XII_D_12____112AX4B-cs]]
25
26 |=Pramen|(((
27 [[[Preces ad sanctos usui Cunegundis abbatissae monasterii sancti Georgii in castro Pragensi destinatae.]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XII_D_12____112AX4B-cs]]
28
29 Národní knihovna České republiky; XII.D.12
30 )))
31 |=Datace|poč. 14. stol. (před 1321)
32 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR~~_~~_XII_D_12~~_~~_~~_~~_112AX4B-cs>>http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XII_D_12____112AX4B-cs]]
33 |=Digitalizace|[[VISK 6>>url:https://visk.nkp.cz/visk-6]] ([[AiP Beroun s.r.o.>>url:http://www.aipberoun.cz]])
34 )))
35
36 (% class="box" %)
37 (((
38 **Obsah**
39
40 {{toc/}}
41 )))
42 )))
43
44
45 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta