Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Liber viaticus Jana ze Středy je breviář zhotovený někdy v 50. letech 14. století, nejpozději roku 1364 pro biskupa Jana IX. ze Středy.
10 )))
11 )))
12
13 Liber viaticus si dal pořídit Jan ze Středy, vzdělaný a uměnímilovný prelát z nejužšího okruhu rádců a důvěrníků Karla IV., mezi lety 1353 a 1364. Po obsahové stránce jde o breviář, ale důležitá je především malířská výzdoba. Ve vynikající práci iluminátora se projevují vlivy toskánské a francouzské, ale výzdoba rukopisu zároveň stojí u vzniku nového, národního slohu knižní malby.
14 )))
15
16 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
17 (((
18 (% class="box" %)
19 (((
20 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NMP___XIII_A_12___0CMKQR5-cs/ID0009V/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/ID0009V?repo=mns&docid=AIPDIG-NMP___XIII_A_12___0CMKQR5-cs]]
21
22 |=Pramen|(((
23 [[Liber viaticus Jana ze Středy>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NMP___XIII_A_12___0CMKQR5-cs]]
24
25 Knihovna Národního muzea v Praze; XIII A 12
26 )))
27 |=Datace|kolem roku 1360 (1334-1364)
28 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NMP~~_~~__XIII_A_12~~_~~__0CMKQR5-cs>>http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NMP___XIII_A_12___0CMKQR5-cs]]
29 |=Digitalizace|[[VISK 6>>url:https://visk.nkp.cz/visk-6]] ([[AiP Beroun s.r.o.>>url:http://www.aipberoun.cz]])
30 )))
31
32 (% class="box" %)
33 (((
34 **Obsah**
35
36 {{toc/}}
37 )))
38 )))
39
40
41 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta