Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Většina středověkých rukopisů sloužila především k šíření a uchování textové tradice. Šlo o přepisy bohaté na redakční úpravy, doplňky, poznámky i odkazy, které ale nebyly ničím výjimečné z výtvarného hlediska. Určitá skupina rukopisů ale obsahovala bohaté iluminace, tvořící detaily v textu v podobě iniciál i celostránkové obrazy. Iluminované rukopisy byly velice drahé a sloužily k reprezentaci svých majitelů. Zároveň umožňovaly vyjádřit některé myšlenky prostřednictvím obrazových technik. Stejně jako u jiných uměleckých forem, i knižní malba má své styly, můžeme ji zařadit k uměleckým slohům a sledujeme u ní módní vlny. Existovaly iluminátorské dílny, jejichž výtvory lze rozpoznat na základě použitých stylů. 
10 )))
11 )))
12
13 (((
14 * [[Vyšehradský kodex: Evangeliarium>>doc:.TSO Vyšehradský kodex\: Evangeliarium.WebHome]]
15 * [[Velislavova bible>>doc:.TSO Velislavova bible.WebHome]]
16 * [[Rukopisy abatyše Kunhuty>>doc:.TSO Rukopisy abatyše Kunhuty.WebHome]]
17 * [[Liber viaticus Jana ze Středy>>doc:.Liber viaticus Jana ze Středy.WebHome]]
18 * [[Jenský kodex (Antithesis Christi et Antichristi)>>doc:.TSO Jenský kodex (Antithesis Christi et Antichristi).WebHome]]
19 * [[Sborník náboženských traktátů, tzv. Krumlovský>>doc:.Sborník náboženských traktátů, tzv\. Krumlovský.WebHome]]
20
21
22 )))
23 )))
24
25 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
26 (((
27 (% class="box" %)
28 (((
29 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XIV_A_13____2DJQ2U1-cs/ID0043r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
30
31 |=(((
32
33 )))|(((
34 dějepis, český jazyk
35 )))
36 |=(((
37
38 )))|(((
39 dějepis, literatura
40 )))
41 )))
42
43 (% class="box" %)
44 (((
45 **Obsah**
46
47 {{toc/}}
48 )))
49 )))
50 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta