Většina středověkých rukopisů sloužila především k šíření a uchování textové tradice. Šlo o přepisy bohaté na redakční úpravy, doplňky, poznámky i odkazy, které ale nebyly ničím výjimečné z výtvarného hlediska. Určitá skupina rukopisů ale obsahovala bohaté iluminace, tvořící detaily v textu v podobě iniciál i celostránkové obrazy. Iluminované rukopisy byly velice drahé a sloužily k reprezentaci svých majitelů. Zároveň umožňovaly vyjádřit některé myšlenky prostřednictvím obrazových technik. Stejně jako u jiných uměleckých forem, i knižní malba má své styly, můžeme ji zařadit k uměleckým slohům a sledujeme u ní módní vlny. Existovaly iluminátorské dílny, jejichž výtvory lze rozpoznat na základě použitých stylů.  

image.jpg

dějepis, český jazyk

dějepis, literatura

Obsah

Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta