Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Do této sekce zařazujeme obrazy zachycující konkrétní události, osoby a místa.
10 )))
11 )))
12
13
14 * (((
15 [[Upálení Jana Husa>>doc:.Upálení Jana Husa.WebHome]]
16 )))
17 * (((
18 [[Žižka v čele husitských vojsk >>doc:.Žižka v čele husitských vojsk (TSO).WebHome]]
19 )))
20 )))
21
22 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
23 (((
24 (% class="box" %)
25 (((
26 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NMP___IV_B_24_____3TQMIOE-cs/ID0038V/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
27
28 |=(((
29
30 )))|(((
31 dějepis, český jazyk
32 )))
33 |=(((
34
35 )))|(((
36 dějepis, literatura
37 )))
38 )))
39
40 (% class="box" %)
41 (((
42 **Obsah**
43
44 {{toc/}}
45 )))
46 )))
47 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta