Sixt z Ottersdorfu (cca 1500 – 1583) byl český překladatel, politik, právník, humanista a přední pražský patricij 16. století.

Byl kancléřem Starého Města pražského (1546) a stal se mluvčím stavovského odboje proti Ferdinandu I. (prvního protihabsburského odboj), pročež byl zbaven úřadu (1547) a na nějakou dobu uvězněn. Polemizoval proti oficiálním (pro)habsburskému výkladu odboje, dílo však zůstalo jen v rukopise a tiskem bylo vydáno až v nové době. Provedl také částečnou revizi českého překladu pro melantrišské vydání bible, jakož i přeložil či editorsky zpracoval několik dalších knih (historická a geografická díla, spisy patristických autorů). Byl typickým vzorem českého humanisty.

Související prameny

Externí zdroje

image.jpg

Jazykstaročesky
Datace1547
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta