Mikuláš Dačický pocházel z rodu erbovních měšťanů Dačických z Heslova. Jeho otcem byl bohatý podnikatel Ondřej Dačický. V mládí byl Mikuláš poslán na výchovu do kláštera v Kladrubech. Po smrti otce se vrátil do Kutné Hory. Nevykonával žádné řemeslo, žil z velkého dědictví. Vedl bouřlivý život a většinu času strávil v krčmách u vína.

I přes bouřlivý život nepřestal být vnímavým renesančním humanistou, příležitostně veršoval a především systematicky navázal na rodovou měšťanskou kroniku. Jeho Paměti jsou kronikou rodu Dačických a města Kutné Hory let 12971571. Dačický v nich zachytil nejen své vlastní vzpomínky, nýbrž sebral a přepsal i kronikářské záznamy pěti generací svých předků. Na pohled drobné, nevýznamné události ze života měšťanů Kutné Hory, určené nikoli pro veřejnost, nýbrž pro potomky rodu, jsou jedinečným pramenem pro historii Kutné Hory, pro dějiny hornictví i života městského lidu u nás na sklonku 16. a poč. 17. století. Kroniku rozvinul s pozoruhodnou vážností, filozofickým a historickým nadhledem a faktografickou přesností. Proto se kronika právem nazývá po něm Paměti Mikuláše Daczického z Heslowa. Zápisy svých předků zredigoval, upravil a vtiskl celé kronice svůj osobitý vypravěčský styl.

Postava Mikuláše Daczického se jeví dodnes značně rozporuplná. Současníci v něm viděli převážně opilce a rváče, historikové a literární vědci oceňují znamenitého kronikáře, historiografa, básníka, kritika zlořádů, špatností, českého vlastence a patriota.

Související prameny

image.jpg

Jazykčesky
Datace1621 - 1626
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta