Josef Dlask (17821853) byl český písmák, sedlák, rychtář na Bukovině, žijící na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova.

Krom nadprůměrného vzdělání mu bylo umožněno nezvykle široce poznat svůj kraj při poutních slavnostech. Také byl dobrý řemeslník, investoval a dokázal velkoryse přestavět rodový statek do podoby, v jaké je znám dodnes. Na vlastní náklady postavil spínací most přes Jizeru. Peníze na tyto projekty získával ze zemědělství, které bylo po napoleonských válkách obzvlášť výnosné. Dle jeho zápisků mu nejvíce vynášel len, prodej jetelového semínka a ovocnářství, které mělo na rodovém statku dlouhou tradici. Byl novátorem, který roku 1827 ve svém kraji poprvé použil úspěšně umělé hnojivo.

Okolo roku 1800 začal zapisovat svoje paměti. Dnes je znám především jako autor zápisků, jež zachycují život na doláneckém statku, záznamy však obsahují i poznámky staršího data, z nichž nejstarší je z roku 1500 (poslední zápis je z 19. února 1853). Nevyhýbá se ani událostem celoevropského významu, jako je popis bitvy u Lipska, převzatý z dopisu vojáka – kaprála jménem František Smrt, který měl manželku v Turnově. Jako pramen pro historické události Dlaskovi krom vyprávění pamětníků posloužil Vejtah (1765) kněze Josefa Václava Paroubka, Kronika česká kronikáře Václava Hájka z Libočan, Kalendář historický pražského měšťana Jana Rulíka a paměti turnovského rodáka Václava Antonína Meissnera.

Jeho zápisky jsou dodnes ceněny díky jedinečnému svědectví prostého, přesto na svoji dobu velmi vzdělaného sedláka v době napoleonských válek a nedlouho po reformách Marie Terezie a Josefa II. Z Dlaskova díla je také patrná skepse starší generace k novým hnutím v období revolučního roku 1848.

Související prameny

Externí zdroje

  • xxxxx

image.jpg

Jazykčesky
Datace1800 - 1853
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta