Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Jedním z autorů, kteří se pokusili napsat aktuální a šířeji pojaté české dějiny, byl opat kláštera v Opatovicích nad Labem, Neplach.
10 )))
11 )))
12
13 Studoval na jedné z nejlepších středověkých univerzit v Bologni, pobýval na avignonském papežském dvoře a po návratu do vlasti vstoupil do diplomatických služeb Karla IV. Ve své kronice se po krátkém úvodu pokouší podat stručné dějiny císařů a papežů po Kristově ukřižování, připojuje informace o významných světcích a od konce 9. století do tohoto schématu vkládá i data z českých dějin. Jde ale o nepříliš vydařený kompilát, působící jako strohý výčet jednotlivých údajů bez jakékoli jednotící koncepce. Najdeme tu řadu chyb v dataci a jediná část, která mohla být pro nás zajímavější, pasáž týkající se vlády Karla IV., se bohužel nedochovala. Kronika patrně nepatřila mezi oficiální díla, jejichž prostřednictvím se Karel IV. prezentoval.
14
15 = Související prameny =
16
17 * [[Johannis Neplachonis, abbatis Opatovicensis, Chronicon>>doc:.Johannis Neplachonis, abbatis Opatovicensis, Chronicon.WebHome]]
18 )))
19
20 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
21 (((
22 (% class="box" %)
23 (((
24 [[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XXIII_F_195_3ZAYVB9-cs/ID0004V/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]
25
26 |=Jazyk|latinsky
27 |=Datace|1355 - 1365
28 )))
29
30 (% class="box" %)
31 (((
32 **Obsah**
33
34 {{toc/}}
35 )))
36 )))
37 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta