Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Kroniky Vincentia a Jarlocha jsou řazeny mezi tzv. Pokračovatele Kosmovy. V porovnání s dvěma velkými díly, Kosmovou kronikou a mladší Zbraslavskou kronikou, jsou všechny české dějepisné texty ze 13. století výrazně kratší a představují spíše doplnění Kosmy o novější události.
10 )))
11 )))
12
13 Pražský kanovník Vincentius se věnuje zejména slavnému italskému tažení z roku 1158, kdy Vladislav pomohl Fridrichovi Barbarossovi dobýt Milán a i díky tomu si vysloužil druhý královský titul (zatím nedědičný) v českých dějinách. Vincentius byl očitým svědkem těchto událostí a popisuje velmi barvitě a detailně udatné činy českých rytířů, které nezastavily ani vlny rozbouřené řeky Addy, a kteří představovali obávanou část Barbarossova vojska. Naproti tomu opat premonstrátského kláštera Jarloch, původem ze Saska, píše o poměrech na konci 12. století a na rozdíl od ostatních kronikářů hájí pozici církve, často i s kritikou politiky českých panovníků.
14
15
16 [[Milevský letopis>>doc:.Milevský letopis.WebHome]] - Strahovský kodex DF III 1
17
18 = Externí odkazy =
19
20 * [[Gelasius Dobner: edice>>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=24&bookid=308&page=39]]
21 * [[Hippolyt Tauschinski – Mathias Pangerl: edice>>https://archive.org/details/codexstrahovien00panggoog]]
22 * (% style="color:#1f3863; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Josef Emler: edice
23 ** [[Vincentius>>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=1119&page=425]]
24 ** [[Jarloch>>https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=1119&page=479]]
25 )))
26
27 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
28 (((
29 (% class="box" %)
30 (((
31 [[image:Milevsko_klášter.jpg||alt="image.jpg"]]
32
33 |=Jazyk|latinsky
34 |=Datace|1158 – poč. 13. století
35 )))
36
37 (% class="box" %)
38 (((
39 **Obsah**
40
41 {{toc/}}
42 )))
43 )))
44 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta