Nejstarší z tzv. kronik doby Karla IV. Informace o jejím autorovi, Františkovi, čerpáme jen z několika málo zmínek, které nám zanechal v textu své kroniky. Zastával funkci kaplana a zpovědníka významného pražského biskupa Jana IV. z Dražic (v úřadu v letech 1301–1343), který také Františka sepsáním kroniky nejspíše pověřil.

Zachovala se ve třech rukopisech, z toho ve dvou variantách (tzv. redakcích). Starší verze je věnována biskupu Janovi a František ji dokončil nejspíše krátce po smrti svého chráněnce. Ke svému dílu se však ještě jednou, zhruba po deseti letech vrátil, text mírně upravil a připojil k němu dalších více než dvacet kapitol. Takto revidovanou kroniku, sestávající ze tří knih a časově pokrývající léta 1283–1353, pak pro změnu věnoval českému a římskému králi Karlu IV. Při jejím sepisování byl František do značné míry závislý na jiném díle latinského kronikářství středověkých Čech – Zbraslavské kronice. Ve svém vypravování z ní až do roku 1338, kdy text Zbraslavské kroniky končí, převzal většinu informací; teprve při líčení událostí následujících let byl nucen vykázat podstatně větší míru samostatnosti. Třebaže se svému vzoru prakticky v žádném ohledu nemůže rovnat, přináší kronika Františka Pražského jednak velmi cenné údaje o životě jejího pravděpodobného objednavatele, biskupa Jana IV. z Dražic, a jednak se od většiny tuzemské kronikářské produkce odlišuje výrazným zájmem jejího autora o nejrůznější přírodní, zejména astronomické úkazy a jevy.

Související dokumenty

Externí zdroje

image.jpg

Jazyklatinsky
Datace1341 - 1354
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta