Bartošek z Drahonic, voják pocházející z jihočeského rytířského rodu, pracoval v Zikmundových službách v družině Hanuše z Kolovrat jako člen posádky Pražského Hradu a později se objevuje Karlštejně.

Byl katolík, nicméně z jeho kroniky, která nebyla příliš rozšířená, je zřejmý jeho umírněný postoj. Text není příliš propracován a snad i pro špatnou latinu nemá větší literární ambice. Bartošek, který sám o sobě napsal, že příčinou jeho oční choroby bylo přejídání, víno a užívání lázně, se snaží se o věcný popis událostí. Dopouští se občasných chyb v chronologii, ale vzhledem ke svému povolání má dostatek informací o vojenských akcích. V tom je jeho text nejcennější. Popisuje detaily vojenských tažení, stejně jako každodennosti podbrdského kraje, kde žil. Kronika se dochovala v jediném opise z konce 15. století.

Související prameny

image.jpg

Jazyklatinsky
Datace1419 - 1443
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta