Bartoš († 1535) byl bohatým pražským měšťanem a malostranským písařem, který zažil boje o moc v Praze mezi luterány a konzervativními utrakvisty v první polovině 16. století.

Jako luterán patřil k poražené straně a musel opustit město. Když se po smíru, vynuceném králem Ludvíkem, vrátil, napsal kroniku, kde ostře kritizuje své protivníky a hájí zájmy vyšších vrstev obyvatelstva. Ze zdrojů o starším období využívá zejména Českou historii od Piccolominiho, humanisty a později papeže Pia II.

Související prameny

image.jpg

Jazyklatinsky, překlad do staročeštiny
Datace1524 - 1530
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta