Jan Florián Hammerschmid (1652 – 1735) byl český kněz působící zprvu v různých městech, pak jako rektor kněžského semináře a posléze jako týnský farář. Zabýval se regionálními-lokálními-městskými dějinami a historicko-topografickým studiem.

Jeho práce jsou faktograficky velmi bohaté, protože využíval zejména městských archivů, přičemž se v jeho materiálech objevují výpisky z dnes nedochovaných pramenů. Věrohodné pramenné údaje však jsou v jeho dílech kombinovány se spíše fiktivními údaji, které čerpal z prací tehdejších dobových historiků. Hamerschmid psal latinsky nebo česky, avšak nikdy německy, jasně se na něm tedy ukazuje, že dodnes přijímaný hluboko zakořeněný stereotyp o „germanizaci“ doby „temna“ je nepravdivý. Jeho spisek „V Praze blaze, kdo má peníze“ je skvělým dokladem „popularizace“ historie na „barokní“ způsob.

Související prameny

image.jpg

Jazyk

latinsky

Datace1670 - 1735
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta