Pražská klementinská kolej byla ústředím jezuitského řádu v českých zemích.

Průběžné letopisné záznamy k jednotlivým událostem důležitým pro jezuitskou kolej sv. Klimenta na Starém Městě pražském od poloviny 16. do počátku 17. století (1560 – 1610) a následně od konce 17. do čtvrtiny 18. století (1690 – 1726). Pražská klementinská kolej byla ústředím jezuitského řádu v českých zemích, jezuité v té době spravovali pražskou univerzitu. Na základě tohoto pramene je vidět, že raný novověk („barokní doba“) nebyl jen protireformační „dobou temna“, ale že jezuitský řád byl také nositelem specifické kultury, která byla přínosem pro rozvoj evropské civilizace a kultury a která se skrze své misie také pokoušela o kontakt s civilizacemi a kulturami jinými, tj. mimoevropskými.

Související prameny

Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta