Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 Rukopis byl poprvé uveden do literatury r. 1792 Josefem Dobrovským pod označením Pelclův rukopis, v té době jej totiž jeho přítel F. M. Pelcl měl ve své knihovně a ke studiu mu jej zapůjčil. S tímto označením je i nadále v literatuře citován, ačkolik od r. 1934 je uložen ve fondu Národní knihovny
8 )))
9 )))
10
11 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
12 (((
13 (% class="box" %)
14 (((
15 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XIX_B_9_____1SYT206-cs/ID0001r/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/ID0001r?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XIX_B_9_____1SYT206-cs]]
16
17 |=Pramen|(((
18 [[Pseudo-Walter Burley: Životy starých filosofů; Jan z Walesu: Knihy o čtyřech základních ctnostech; Kronika tak řečeného Dalimila (Kniha o mudrcích a českejch příběhách)>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XIX_B_9_____1SYT206-cs]]
19
20 XIX.B.9; Národní knihovna České republiky; Praha
21 )))
22 |=Datace|1425-1450
23 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR~~_~~_XIX_B_9~~_~~_~~_~~__1SYT206-cs>>http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XIX_B_9_____1SYT206-cs]]
24 |=Digitalizace|[[VISK 6>>url:https://visk.nkp.cz/visk-6]] ([[AiP Beroun s.r.o.>>url:http://www.aipberoun.cz]])
25 )))
26
27 (% class="box" %)
28 (((
29 **Obsah**
30
31 {{toc/}}
32 )))
33 )))
34 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta