Lobkovický rukopis Dalimilovy kroniky je jejím mimořádně významným textovým pramenem.

Tvoří vývojový mezičlánek mezi její první a druhou redakcí.

Externí zdroje

Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta