Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Pařížský zlomek Kroniky t. ř. Dalimila obsahzuje latinský překlad této kroniky.
10 )))
11 )))
12
13 Latinský překlad Kroniky t. ř. Dalimila, vzniklé zhruba v letech 1310-1314, byl vytvořen někdy mezi lety 1331 až 1333 a byl určen pro Karla IV. jako budoucího českého panovníka.
14
15 = Externí zdroje =
16
17 * [[Zdeněk Uhlíř: Nově objevený zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila>>http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna52/uhlir.htm]]
18 )))
19
20 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
21 (((
22 (% class="box" %)
23 (((
24 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XII_E_17____481A7Q1-cs/ID0001v/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/ID0001v?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XII_E_17____481A7Q1-cs]]
25
26 (% style="height:232px; width:436px" %)
27 |=Pramen|[[Kronika tak řečeného Dalimila - fragment latinského překladu>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XII_E_17____481A7Q1-cs]]
28 XII.E.17; Národní knihovna České republiky; Praha
29 |=Datace|1330-1340
30 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR~~_~~_XII_E_17~~_~~_~~_~~_481A7Q1-cs>>http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XII_E_17____481A7Q1-cs]]
31 |=Digitalizace|[[VISK 6>>url:https://visk.nkp.cz/visk-6]] ([[AiP Beroun s.r.o.>>url:http://www.aipberoun.cz]])
32 )))
33
34 (% class="box" %)
35 (((
36 **Obsah**
37
38 {{toc/}}
39 )))
40 )))
41 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta