Naposledy změněno Olga Admin 2020/05/25 09:15

Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Ve strahovském kodexu, známém pro dochování staročeských textů Mandevillova cestopisu, Tristrama či Tkadlečka, se nachází také počáteční kapitoly Dalimilovy kroniky.
10 )))
11 )))
12
13 Kodex patřil pražským minoritům.
14
15
16 = Externí zdroje =
17 )))
18
19 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
20 (((
21 (% class="box" %)
22 (((
23 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-KKPS__DG_III_7____0N6RAOE-cs/ID0011R/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/ID0011R?repo=mns&docid=AIPDIG-KKPS__DG_III_7____0N6RAOE-cs]]
24
25 |=Pramen|[[[Kronika Trojánská - překlad díla Guidona de Columnis, Historia destructionis Troiae, Cestopis tzv. Mandevilla v překladu Vavřince z Březové, Tristam a Yzalda, Tkadleček]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-KKPS__DG_III_7____0N6RAOE-cs]]
26 DG III 7; Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha; Praha
27 |=Datace|polovina 15. století
28 |=Manuscriptorium|(((
29 [[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KKPS~~_~~_DG_III_7~~_~~_~~_~~_0N6RAOE-cs>>http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KKPS__DG_III_7____0N6RAOE-cs]]
30 )))
31 |=Digitalizace|[[VISK 6>>url:https://visk.nkp.cz/visk-6]] ([[AiP Beroun s.r.o.>>url:http://www.aipberoun.cz]])
32 )))
33
34 (% class="box" %)
35 (((
36 **Obsah**
37
38 {{toc/}}
39 )))
40 )))
41 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta