Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 Ve středověkém myšlení se základní principy vesmíru zobrazují ve svém celku i v jeho jednotlivých částech. Cílem středověkého kronikáře bylo podat výklad dějin určité země nebo místa a zasadit je do univerzálních dějin spásy//.//
10 )))
11 )))
12
13 Není tedy výjimkou, že se potkáme s díly, pojednávajícími o dějinách některého z opatství, čteme o smrti jednotlivých mnichů nebo vykácení blízkého lesa, ovšem text začíná popisem takových univerzálních témat, jako byla biblická potopa světa nebo stavba babylonské věže. Tak jako u středověké literatury obecně je text do značné míry založen na kompilacích ze starších děl, které autor může parafrázovat, zasadit do nového kontextu nebo prostě jen zkopírovat. U vyspělejších textů se kronikář snaží o to, aby jednotlivé děje vhodně propojil s obecným výkladem a vysvětlil tak význam a postavení své země v rámci univerzálních dějin. Dějiny mají své vyústění v podobě Posledního soudu a v dílech se často ostře rozlišuje mezi kladnými a zápornými silami a postavami, kdy kladné činy představují cestu ke spáse.
14
15 //KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století//
16
17 = Vybrané prameny =
18
19 * [[Kosmova kronika>>doc:.TSO Kosmova kronika.WebHome]]
20 * [[Dalimilova kronika>>doc:.Dalimilova kronika.WebHome]]
21 * [[Staré letopisy české>>doc:.Staré letopisy české.WebHome]]
22 * [[Diaria jezuitské koleje u sv. Klimenta v Praz>>doc:.Diaria jezuitské koleje u sv\. Klimenta v Praze.WebHome]][[e>>doc:.Diaria jezuitské koleje u sv\. Klimenta v Praze.WebHome]]
23 * [[Kroniky Vincenciova a Jarlochova>>doc:.Kroniky Vincenciova a Jarlochova.WebHome]]
24 * [[Neplachova kronika>>doc:.Neplachova kronika.WebHome]]
25 * [[Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína>>doc:.Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína.WebHome]]
26 * [[Kronika Bartoška z Drahenic>>doc:.Kronika Bartoška z Drahenic.WebHome]]
27 * [[Paměti Mikuláše Dačického z Heslova >>doc:.Paměti Mikuláše Dačického z Heslova.WebHome]]
28 * [[Paměti Jindřicha Hýzrle z Chodů>>doc:.Paměti Jindřicha Hýzrle z Chodů.WebHome]]
29 * [[Paměti Josefa Dlaska: Paměti, výpisky>>doc:.Paměti Josefa Dlaska\: Paměti, výpisky.WebHome]]
30 * [[Kronika Bartoše písaře>>doc:.Kronika Bartoše písaře.WebHome]]
31 * [[Sixt z Ottersdorfu >>doc:.Sixt z Ottersdorfu.WebHome]]
32 * [[Kronika zbraslavská>>doc:.Kronika zbraslavská.WebHome]]
33 * [[Kronika Františka Pražského>>doc:.Kronika Františka Pražského.WebHome]]
34 * [[Václav Hájek z Libočan>>doc:.Václav Hájek z Libočan.WebHome]]
35 * [[Jan Florián Hammerschmid>>doc:.Jan Florián Hammerschmid.WebHome]]
36
37 = =
38
39 (((
40 (% class="wikigeneratedid" id="HKronikaBarto161kazDrahenic" %)
41
42 )))
43 )))
44
45 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
46 (((
47 (% class="box" %)
48 (((
49 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
50 [[image:Tematické okruhy.Histografické prameny.TSO Kosmova kronika.WebHome@Kosmas.jpg||alt="image.jpg"]]
51
52 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
53 |=(% style="width: 160px;" %)(((
54 (% class="wikigeneratedid" id="HZ160" %)
55
56 )))|(% style="width:274px" %)(((
57 (% class="wikigeneratedid" id="Hd11Bjepis2C10DeskFDjazyk" %)
58 dějepis, český jazyk
59 )))
60 |=(% style="width: 160px;" %)(((
61 (% class="wikigeneratedid" id="HS160" %)
62
63 )))|(% style="width:274px" %)(((
64 (% class="wikigeneratedid" id="Hd11Bjepis2Cliteratura" %)
65 dějepis, literatura
66 )))
67 )))
68
69 (% class="box" %)
70 (((
71 (% class="wikigeneratedid" id="HContents" %)
72 **Obsah**
73
74 {{toc/}}
75 )))
76 )))
77 )))
78
79 = Externí odkazy =
80
81 * [[Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století.>>http://www.worldcat.org/oclc/698945409]]
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta