Show last authors
1 Ve spolupráci s badateli je připraven **základní seznam významných písemných památek a tématických okruhů**, které jsou zastoupeny v Manuscriptoriu a jsou vhodné pro výuku. Díla i jednotlivé rukopisy jsou doplněny základními popisy seznamující čtenáře s jejich významem. Tento seznam se bude měnit a prohlubovat současně s postupem digitalizačních projektů a na základě výsledků spolupráce s uživateli z řad pedagogů.
2
3 * [[Historiografické prameny>>doc:.Histografické prameny.WebHome]]
4 * [[Texty k dějinám české literatury>>doc:.Texty k dějinám české literatury.WebHome]]
5 * [[Rukopisy významné z hlediska dějin kultury a knižní malby>>doc:.Rukopisy významné z hlediska dějin kultury a knižní malby.WebHome]]
6 * [[Ilustrační iluminace>>doc:.Ilustrační iluminace.WebHome]]
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta