Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 |**Téma**|Biblické příběhy ve středověkých rukopisech
6 |**Cíl projektu**|Seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem a výpovědní hodnotou středověkých iluminací, aktivně s nimi pracovat, posílit zájem o historické bádání
7 |**Vyučovací předměty**|dějepis
8
9 = Výukové listy =
10
11 * [[Příprava>>attach:metodika_vkodex.pdf]]
12
13 = Související =
14
15 * [[Rukopisy významné z hlediska dějin kultury a knižní malby >>doc:Tematické okruhy.Rukopisy významné z hlediska dějin kultury a knižní malby.WebHome]]
16 )))
17
18 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
19 (((
20 (% class="box" %)
21 (((
22 [[[[image:https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-NKCR__XIV_A_13____2DJQ2U1-cs/ID0001v/full/full/0/default.jpg||alt="image.jpg"]]>>http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/detail/ID0001v?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XIV_A_13____2DJQ2U1-cs]]
23
24 |=Pramen|(((
25 [[Vyšehradský kodex>>url:http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XIV_A_13____2DJQ2U1-cs]]
26
27 XIV.A.13; Národní knihovna České republiky; Praha
28 )))
29 |=(% scope="col" %)Datace|1070-1086
30 |=Manuscriptorium|[[http:~~/~~/www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR~~_~~_XIV_A_13~~_~~_~~_~~_2DJQ2U1-cs>>url:http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XIV_A_13____2DJQ2U1-cs]]
31 )))
32
33 (% class="box" %)
34 (((
35 **Obsah**
36
37 {{toc/}}
38 )))
39 )))
40 )))
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta