Přípravy pro výuku

Naposledy změněno Tomáš Klimek 2020/05/14 11:18

Chceme, aby dokument, iluminace či listina ožily. Aby nebyly jen krásnou ukázkou dobového textu, ale užitečným pomocníkem. Dobrý učitel může s pomocí Manuscriptoria vykouzlit pestrou hodinu češtiny, dějepisu, nebo výtvarné výchovy. Naše přípravy mohou být vodítkem nebo jen inspirací.

Dalimilova kronika

Raný středověk, příběhy českých světců a vladařů | Seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem a výpovědní hodnotou středověkých iluminací, aktivně s nimi pracovat, posílit zájem o historické bádání

Historia o obyvatelích a mučedlnících města Litoměřic

Život v Čechách po smrti Jana Husa | Seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, aktivně s ním pracovat, prohloubit si představu o životě v období počátků husitství, posílit zájem o historické bádání

Jednota bratrská a náboženská situace v Čechách v 16. století

Jednota bratrská | Práce s textem, stylistika, synonyma, soustředěné vyhledávání informací, kombinace zjištěných údajů; Náboženská situace v Čechách; Soudnictví

Příběhy z Kostnice

Život v čase a prostoru kostnického koncilu | Seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, na jeho základě získat představu jednak o smyslu a cíli kostnického koncilu, jednak o každodenním životě v období pozdního středověku

Vyšehradský kodex

Biblické příběhy ve středověkých rukopisech | Seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem a výpovědní hodnotou středověkých iluminací, aktivně s nimi pracovat, posílit zájem o historické bádání

Za tajemstvím kronik

První historicky doložitelní Přemyslovci a jejich doba | Seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, aktivně s ním pracovat, prohloubit si představu o životě v období prvních Přemyslovců, posílit zájem o historické bádání; Vytvořit rodokmen prvních Přemyslovců, vytvořit svůj vlastní rodokmen, uspořádat výstavu týkající se života kolem roku 1000, zaznamenat události 20. století viděné očima pamětníka (popř. uskutečnit na dané téma besedu s nějakou zajímavou osobností)

Značky:
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta