Historie je rodu ženského, má tedy své libůstky, vrtochy i půvaby. K jejich poznání nám nesporně pomáhá i Manuscriptorium. Je úžasně zajímavé prolistovat Husitskou kroniku nebo nahlédnout do sněmovních usnesení. Toto bohatství se z trezorů dostalo na monitory vědeckých pracoven a naším cílem je dostat jej také do škol.

Nespokojíme se ale s tím, aby si studenti a žáci prohlíželi soubory barevných obrázků. Proto zpracováváme nabídku příprav nebo chcete-li konkrétních návodů pro učitele a žáky. Chceme, aby dokument, iluminace či listina ožily. Aby nebyly jen krásnou ukázkou dobového umění, ale opravdovým prostředníkem minulosti. Našim cílem je dopřát žákům badatelské zážitky, aby zjistili, co se vlastně skrývá za termíny jako Rudolfův Majestát nebo Dalimilova kronika.
 

Vytvořili jsme základní strukturu pracovního prostředí pro práci s historickými dokumenty na středních i základních školách. Naše stránky se budou dále vyvíjet a doplňovat podle potřeb jejich uživatelů. Již nyní tu můžete vidět první přípravy pro výuku a tematické okruhy s množstvím úvodních textů a rozcestníkem na několik set předpřipravených dokumentů. Ty jsou zobrazitelné ve zjednodušeném prohlížeči tak, aby s nimi mohli snadno pracovat i lidé, kteří nejsou zkušenými badateli. Spolupracujeme s Asociací učitelů dějepisu ČR a budeme rádi, když se učitelé zapojí do přípravy výukových listů i dalších metodických pomůcek určených pro výuku na středních, případně i základních školách. V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte koordinátora digitální knihovny Manuscriptorium, PhDr. Zdeňka Uhlíře.

Náš záměr didaktického zpřístupnění dokumentů je v souladu se záměry školské reformy, umožní bohatou práci online, zvláště dnes velmi důležitou, a nabídne zajímavé aktivity do skladby školních vzdělávacích programů.

Žáci se mohou naučit práci s textem, nahlédnou na vývoj jazyka a literatury, mohou se učit opravdu aktivně, mohou nad ukázkami spolupracovat a komunikovat. Dobrý učitel může s pomocí Manuscriptoria vymyslet pestrou hodinu češtiny, dějepisu, nebo výtvarné výchovy, na místě nebo i na dálku. Našimi přípravami se může nechat vést nebo se jimi inspirovat.

image.jpg

Obsah

Značky:
Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:19
    
2020 © Národní knihovna České republiky
Verze 2.0 beta