Tematické okruhy

Ve spolupráci s badateli je připraven základní seznam významných písemných památek a tématických okruhů, které jsou zastoupeny v Manuscriptoriu a jsou vhodné pro výuku. Díla i jednotlivé rukopisy jsou doplněny základními popisy seznamující čtenáře s jejich významem. Tento seznam se bude měnit a prohlubovat současně s postupem digitalizačních projektů a na základě výsledků spolupráce s uživateli z řad pedagogů.

Vytvořeno AdminB 2020/04/24 11:20